Welcome

Theo sách Sự Tích Đức Phật Thích Ca của tác giả Minh Thiện Trần Hữu Danh thì năm xưa Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh lúc vua Tịnh Phạn 42 tuổi h

Theo sách Sự Tích Đức Phật Thích Ca của tác giả Minh Thiện Trần Hữu Danh thì năm xưa Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh lúc vua Tịnh Phạn 42 tuổi, hoàng hậu Ma gia 44 tuổi; bạn xem hai con số 42 và 44, đây là hai con số tuyệt đẹp mà cũng tuyệt biểu pháp, là đại biểu cho 2 bộ kinh Nhất thừa Địa Tạng và Vô Lượng Thọ, thật là quá hy hữu, quá thù thắng!
2021-02-21
5 Bình luận:
Diệu Tú
2021-02-21 01:59:02
Nhớ ngày xưa, c chưa biết gì về Phật pháp, nhưng mà lúc qui y xong, c muốn tìm hiểu về Đức Phật Thích ca vì mình qui y thì mình phải biết về lược sử, hành trạng, vị Bổn sư của mình là người như nào? làm sao Ngài thành đạo? lúc đó c nói với bạn đồng môn về chuyện này xem vị đó có biết cuốn sách nào về Ngài ko, thì vị đó nói c xem mấy cái đó làm gì, mất thời gian!?? nghe thấy hơi hụt hẫng, nhưng c vẫn muốn biết về Ngài, thế là tình cờ sau đó, chị N (người đã giới thiệu pháp môn Tịnh độ cho c) đã gửi link Sự tích Đức Phật Thích ca của tác giả Minh Thiện, Hữu Danh, cuốn sách này đã thay đổi suy nghĩ, mục tiêu trong cuộc đời của c, càng quyết tâm hơn vì con đường mà mình đã chọn _()_ Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Nam mô A Mi Đà Phật. ???
Adi Đà
2021-02-21 01:59:02
A DI ĐÀ PHẬT
Thường Vô
2021-02-21 01:59:02
A Di Đà Phật
Thoan Kim Vu
2021-02-21 01:59:02
Adidaphat
Hanh Nguyen
2021-02-21 01:59:02
Adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat

Bình luận

Tên *
Bình luận *