Welcome

ĐÀO TẠO VÀ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

ĐÀO TẠO VÀ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Năm 2018 , Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng trong xét tuyển, Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường sẽ tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng (19/7). Chọn mức điểm nào để tuyển sinh là quyền, trách nhiệm của các trường. Tuy nhiên, việc tự chủ ấy cần ở một định ngưỡng giới hạn tối thiểu nhất định: Chất lượng đào tạo sẽ là thước đo thương hiệu và uy tín cho tên tuổi từng trường.phù hợp nhu cầu thị trường lao động phát triển trong thời kỳ hội nhập và tiến đến nền cách mạng công nghiệp 4.0 .
2021-09-27
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới