Welcome

THỰC TẾ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Thực tế thị trường lao động đã minh chứng khi người thanh niên chính thức bước vào thị trường lao động trình độ

THỰC TẾ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Thực tế thị trường lao động đã minh chứng, khi người thanh niên chính thức bước vào thị trường lao động, trình độ và cấp bậc học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, hay Sơ cấp chỉ là phần cơ bản của nghề, điều cốt lõi là mỗi thanh niên phải xây dựng được những giá trị năng lực hành nghề chính là xây dựng ý chí, quyết tâm để có hoài bão làm việc và không ngừng học tập. Việc học ở nhà trường chỉ là giai đoạn đầu của quá trình học tập suốt đời trong một xã hội hiện đại. Để phát triển nghề nghiệp phải có ý thức mở rộng kiến thức nghề nghiệp, nâng cao năng lực, tư duy khoa học, độc lập, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ mới để không ngừng phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
* 10 giờ chủ nhật-29.7.2018.Chúc các cháu thí sinh kỳ thi THPT Quốc gia.2018 có 1 tuần lể sắp đến nhiều thành công tốt đẹp như ý .Còn tôi bây giờ thì rong chơi đến chiều tối .
2021-09-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới