Welcome

Tối nay Con gái lần đầu tiên nằm võng ngủ rừng

Tối nay.
Con gái lần đầu tiên nằm võng ngủ rừng.
Có ai nói với tôi rằng - luân hồi là có thật.
Trong bức thư của nhà trường gửi cha mẹ phụ huynh, dặn rằng: chúng tôi hiểu mọi cha mẹ đều lo lắng và muốn biết thông tin của con mình. Tuy vậy chúng tôi xin quý vị không nên tìm cách liên lạc vì sẽ báo động cả hệ thống liên lạc quốc tế trong tình huống khẩn cấp.
Không có tín hiệu nào từ trong rừng sâu, nghĩa là mọi việc đều theo đúng chương trình.
Đúng 1 tuần ra khỏi rừng các con sẽ được phép liên lạc với cha mẹ.
Tối nay, bỗng nhớ má quá chừng.
2021-08-31
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới