Welcome

Phim tham dự cuộc thi 48FHP Mọi giai đoạn sản xuất phim ngắn đều nằm trong 48 tiếng 1

Phim tham dự cuộc thi 48FHP Mọi giai đoạn sản xuất phim ngắn đều nằm trong 48 tiếng. 1. Bốc chủ đề 2. Lên kịch bản 3. Phân Cảnh 4. Chọn diễn viên 5. Quay 6. Dựng. Là 48 tiếng không thể quên của một người làm phim. Cũng là 48 tiếng thử sức cùng anh em. Tham gia chỉ bởi vì biết chắc chắn nó quá sức. https://youtu.be/OJppTmqPQAU Mời anh em xem cho vui. Nhớ bật HD và bật loa nhé ?
2021-06-21
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *