Welcome

SaiGon Times là báo tiếng Anh nên tên tác giả Việt Nam cũng không có dấu

SaiGon Times là báo tiếng Anh nên tên tác giả Việt Nam cũng không có dấu.
Có độc giả gửi thư đến toà soạn cự về việc này rồi đưa ra ví dụ như: ghi tên Hai Dong thì ai biết là tên gì.Hải Đông hay Hai Đồng hay Hai Đống hay...HẢI DÓNG...
Từ đó mình được gọi tên thân mật là Hải Dóng....
2021-05-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *