Welcome

Với ca 34 này có thể thấy cuộc chiến chống dịch đang khó khăn lên nhiều

Với ca 34 này, có thể thấy cuộc chiến chống dịch đang khó khăn lên nhiều.
Trước đây, nguồn bệnh chỉ đến từ Trung Quốc. Việt Nam đã ngăn chặn nguồn bệnh từ hướng Trung Quốc, Hàn Quốc rất hiệu quả.
Nhưng chỉ trong 4-5 ngày số ca bệnh đợt 2 đã vượt đợt 1. Nguy hiểm hơn là xuất hiện nguồn lây đến từ nơi khác khó xác định hơn đợt 1.
Cũng chưa hiểu vì sao BN34 (bà Lynh Trang) từng quá cảnh Hàn Quốc trong ngày 22/2 mà không bị cách ly khi về Việt Nam ngày 2/3. Có lẽ có lỗ hổng nào đó.
Ngày 5/3 bà Lynh Trang này bị sốt, đau họng nhưng ngày 9/3 mới nhập viện. Tức là bà ấy có 7 ngày ở ngoài, gặp gỡ rất nhiều người.
Do vậy, các ông các bà từ nay bớt đi; nếu có đi thì chịu khó trung thực trong khai báo y tế. Kẻo chết chúng tôi.
2021-04-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới