Welcome

May mà Vũ Khắc Tiệp âm tính Chứ nó mà dương tính thì thế giới ghi nhận ca Covid 19 đầu tiên lây từ người sang à mà thôi

May mà Vũ Khắc Tiệp âm tính. Chứ nó mà dương tính thì thế giới ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên lây từ người sang... à mà thôi.
2021-04-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới