Welcome

Hiểu về Đạo đức để biết được việc gì nên làm việc gì không nên làm

Hiểu về Đạo đức để biết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm.
Hiểu về Pháp Luật để biết được việc gì được làm, việc gì không được làm.
Làm người, dù sống ở bất cứ đâu chỉ cần hiểu được 2 phạm trù này thì sẽ có cuộc sống bình an.
Thắng Thật Thà/ Thắng TinTin
2021-04-21
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới