Welcome

Chương trình tổng kết báo cáo tác phẩm mới với Vùng 3 Hải Quân_ Lữ Đoàn E83 Công Binh H Q V N Đà Nẵng cùng giao lưu với các Chiến sĩ và các

Chương trình tổng kết ,báo cáo tác phẩm mới với Vùng 3 Hải Quân_ Lữ Đoàn E83 Công Binh H.Q V.N Đà Nẵng cùng giao lưu với các Chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa diễn ra thành công tốt đẹp.
2021-04-20
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới