Welcome

Haizzz raver nhà người ta như thế chứ

Haizzz raver nhà người ta như thế chứ. Đù mé raver nhà mình nhạc đ j cũng gật đầu ? nhìn chán lắm ấy ? các bạn thật sự là đ có văn hoá headbang j cả ? Rồi còn DJ bị cut set do thời lượng chương trình. Raver đứng dưới kiểu loser ? 1 fes lớn mà bị cut set đã nhục lắm rùi ? hãy là raver có văn hoá ?
2021-04-07
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *