Welcome

Tháng 6 khi tâm trí chỉ biết có Đảo Của Dân Ngụ Cư cứ nghe người ta nói phim ấy là art house

Tháng 6, khi tâm trí chỉ biết có Đảo Của Dân Ngụ Cư, cứ nghe người ta nói phim ấy là art-house. Rồi tháng 7, đọc trong các định nghĩa về art-house có duy mỹ. Nếu không muốn nói art-house là duy mỹ. Có phải thế không? Có những người như thế thật không, những người muốn đi đến tận cùng Cái Đẹp? Tôi thì khác. Tôi ưa Cái Thật. Mà sự thật thì đâu có đẹp. Đó thường là những vết thương. Hay hiểu khác đi, vẻ đẹp của cái thật là sự bất toàn. Thế nên tôi không mong Mỹ nhiều lắm. Tôi mê ♥️Chân. Tôi chờ Chân.
2021-04-07
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *