Welcome

Ki nh gơ i Cô Nguyê n Thi Tho Trang facebook Mai Ban Sô Hô Khâ u Cu a Bô Tôi va Gia Đi nh Tôi không pha i đê Cô đư ng tên rô i la m ca ng nh

Kính gởi Cô Nguyễn Thị Thọ.Trang facebook Mai Ban.Sổ Hộ Khẩu Của Bố Tôi và Gia Đình Tôi không phải để Cô đứng tên rồi làm càng nhé.Xin lỗi giữa Cô và Tôi đã ly hôn trên mọi mặt rồi nhé.Đưa sổ đi cắt khẩu kiểu gì hơn một tháng chưa xong vậy.Nói đem về để làm chứng minh lại chứ bữa nay hết hạn.Cứ hẹn và lại hẹn.Để rồi bữa nay nói mất để đi làm lại à.Xin lỗi Cô.Con Người Cô Tôi quá hiểu.Sống tham lam chỉ ôm cái thâm vào người.Khôn thì tự lấy đem về.Cô nói báo mất là chính quyền làm lại cho Cô à.Cô nói như ở chợ chắc.Tôi Phan Văn Thơ xin nói trước.Cô Nguyễn Thị Thọ có nợ hay làm điều gì sai ở xã hội không ai có quyền hỏi Tôi và Chủ khẩu Phan Xuân Khanh.Ba Tôi đâu đấy nhé.Cô Ta không còn là gì của Gia Đình Tôi cả.Chúc Quý Vị luôn mạnh khỏe,vui vẻ,hạnh phúc,thành công.Sống đúng tâm,xứng tầm.Thân chào.
2021-02-22
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *