Welcome

Ho i thăm Như ng vi bă t trô m Vi t Ga Heo Chim Ca Ngô ng va mô t sô vâ t du ng đô du ng bư a nay kho e không a

Hỏi thăm:
Những vị bắt trộm Vịt,Gà,Heo,Chim,Cá,Ngỗng và một số vật dụng đồ dùng bữa nay khỏe không ạ.
Đau tâm ,đau đầu hay là như thế nào rồi ạ.Một Người sống thật thà,yêu thương tất cả,có gì cũng chia sẽ,giúp đỡ mà các vị không tha.Để rồi hôm nay..........Ra giữa Trời mà Quỳ xuống mà xin Trời tha đi.Đáng đời tham lam mà còn ác độc.Đó là quả báo mấy người chọn.Tôi không nói gì thêm.Thân chào.
2021-02-22
1 Bình luận:
Minh Thien Tran
2021-02-22 01:59:01
Dân mình cũng thiệt là bó tay, không chịu làm, chỉ chực ai làm rồi đi ăn trộm !

Bình luận

Tên *
Bình luận *